Pracownicy naukowi INP PAN

Pracownik Zakład naukowy Stanowisko Adres e-mail  
dr hab. Marek Andrzejewski, prof. INP PAN

Zakład Badania Instytucji Prawnych

Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka

Profesor Instytutu andrzejewski.marek@wp.pl
dr hab. Barbara Bajor, prof. INP PAN Zakład Prawa Prywatnego Profesor Instytutu (urlop) b.bajor@op.pl
dr Grażyna Baranowska

Zakład Badania Instytucji Prawnych

Poznańskie Centrum Praw Człowieka

Adiunkt baranowska.g@gmail.com
mgr Karol Bieńkowski

Zakład Prawa Karnego

Specjalista k.bienkowski@inp.pan.pl
dr hab. Mateusz Błachucki, prof. INP PAN Zakład Prawa Administracyjnego Profesor Instytutu m.blachucki@inp.pan.pl
dr Lavinia Iuliana Brancusi

Zakład Polskiego i Europejskiego Prawa Własności Przemysłowej

Centrum Prawa Nowych Technologii

Adiunkt L.Brancusi@aomb.pl
dr Konrad Buczkowski Zakład Kryminologii Adiunkt konrad.buczkowski@gmail.com
prof. dr hab. Władysław Czapliński Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego Profesor wczaplinski@inp.pan.pl
dr Daria Danecka Zakład Prawa Karnego Adiunkt daria.danecka@gmail.com
prof. dr hab. Paweł Daniluk Zakład Prawa Karnego Profesor Instytutu paw87@wp.pl
dr hab. Monika Domańska, prof. INP PAN

Zakład Prawa Europejskiego

Centrum Badań nad Sądowym Stosowaniem Prawa UE

Profesor Instytutu monikaewadomanska@gmail.com
dr Wojciech Drobny Zakład Prawa Administracyjnego Zastępca Dyrektora INP PAN, adiunkt w.drobny@inp.pan.pl
mgr Paweł Dziekański Zakład Prawa Karnego Specjalista p.dziekanski@inp.pan.pl
dr hab. Jacek Falski, prof. INP PAN

Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich

Centrum Prawa Wyznaniowego Porównawczego

Kierownik Centrum, profesor Instytutu j.falski@inp.pan.pl
dr Paweł Jan Filipek Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich Adiunkt p.filipek@inp.pan.pl
mgr Joanna Florecka Zakład Prawa Europejskiego Specjalista j.florecka@inp.pan.pl
dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

Zakład Badania Instytucji Prawnych

Poznańskie Centrum Praw Człowieka

Adiunkt aggrabias@gmail.com
dr Mateusz Grochowski Zakład Prawa Prywatnego Adiunkt mateusz.f.grochowski@gmail.com
mgr Joanna Grygiel

Zakład Badania Instytucji Prawnych

Poznańskie Centrum Praw Człowieka

Specjalista jn.grygiel@gmail.com
dr hab. Adam Habuda, prof. INP PAN Zakład Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska Kierownik, profesor Instytutu adh@interia.pl
dr Anna Hernandez-Połczyńska

Zakład Badania Instytucji Prawnych

Poznańskie Centrum Praw Człowieka

Adiunkt aniapolcz@gmail.com
dr Agnieszka Jabłonowska Zakład Prawa Prywatnego Adiunkt a.jablonowska@inp.pan.pl
dra hab. Jolanta Jakubowska-Hara Zakład Prawa Karnego Profesor Instytutu jolantahara@gmail.com
prof. dr hab. Alina Jurcewicz

Zakład Prawa Rolnego i Żywnościowego

Centrum Analiz Prawnych Wspólnej Polityki Rolnej

Profesor alina.jurcewicz@wp.pl
dr hab. Ireneusz Kamiński, prof. INP PAN Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego Profesor Instytutu ireneusz.kaminski@uj.edu.pl
dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN

Zakład Kryminologii

Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym

Kierownik, profesor Instytutu witold.klaus@gmail.com
dr Agata Kleczkowska Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego Adiunkt ag.kleczkowska@gmail.com
mgr Tomasz Kosicki Zakład Prawa Administracyjnego Asystent t.kosicki@inp.pan.pl
dr hab. Krystyna Kowalik-Bańczyk, prof. INP PAN Zakład Prawa Konkurencji Profesor Instytutu (urlop) kowalikkrystyna@wp.pl
dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel Zakład Prawa Konkurencji Adiunkt (urlop) mkrasnodebska@gmail.com
dr Lena Krysińska-Wnuk Zakład Prawa Prywatnego Adiunkt l.krysinska@inp.pan.pl
dr hab. Katarzyna Kubuj

 Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich

Centrum Polsko-Francuskiej Myśli Prawniczej

Adiunkt k.kubuj@inp.pan.pl
dr hab. Hanna Kuczyńska. prof. INP PAN

 Zakład Prawa Karnego

Centrum Badań nad Międzynarodowym Prawem Karnym

Profesor Instytutu hkuczynska@gmail.com
mgr Mateusz Kupiec Zakład Prawa Administracyjnego Asystent m.kupiec@inp.pan.pl
dr Gabriela Lenarczyk Zakład Polskiego i Europejskiego Prawa Własności Przemysłowej Asystent g.lenarczyk@inp.pan.pl
dr Wojciech Piotr Lewandowski Zakład Prawa Europejskiego Asystent w.lewandowski@inp.pan.pl
dr Katarzyna Łakomiec Zakład Prawa Prywatnego Adiunkt k.lakomiec@inp.pan.pl
dr hab. Małgorzata Łączkowska-Porawska, prof. INP PAN

Zakład Badania Instytucji Prawnych

Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka

Profesor Instytutu malgorzata-laczkowska@wp.pl
dr hab. Bernard Łukańko, prof. INP PAN

Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego

Centrum Polsko-Niemieckich Badań Prawnoporównawczych

Profesor Instytutu, kierownik Centrum BernardLukanko@poczta.fm
dr Michał Łyszkowski Zakład Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska Adiunkt m.lyszkowski@inp.pan.pl
dr Piotr Marciniak Zakład Prawa Konkurencji Specjalista p.marciniak@inp.pan.pl
dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN Zakład Prawa Konkurencji Profesor Instytutu g_materna@wp.pl
dr hab. Aleksandra Mężykowska Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich Adiunkt amezykowska@gmail.com
dr hab. Dawid Miąsik, prof. INP PAN

Zakład Prawa Europejskiego

Centrum Badań nad Sądowym Stosowaniem Prawa UE

Profesor Instytutu dawidmiasik@yahoo.com
dr Joanna Mierzwińska-Lorencka Zakład Prawa Karnego Adiunkt mierzwinka@wp.pl
dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich Kierownik, profesor Instytutu anka.sobaczewska@gmail.com
dr Joanna Mucha-Kujawa Zakład Prawa Prywatnego Adiunkt asiamucha@poczta.onet.pl
dr Grzegorz Nita-Jagielski Zakład Prawa Prywatnego Adiunkt g.nita-jagielski@inp.pan.pl
dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN

Zakład Prawa Karnego

Centrum Badań nad Przestępczością Gospodarczą

Dyrektor INP PAN, kierownik Centrum, profesor Instytutu celina.nowak@inp.pan.pl
dr Ariadna Helena Ochnio Zakład Prawa Karnego   ariadna.ochnio@inp.pan.pl
dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN

Zakład Prawa Prywatnego

Centrum Prawa Nowych Technologii

Kierownik, profesor Instytutu pawel.podrecki@traple.pl
mgr Piotr Polak Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich Specjalista badawczo-techniczny p.polak@inp.pan.pl
dr Paweł Popardowski

Zakład Prawa Rolnego i Żywnościowego

Centrum Analiz Prawnych Wspólnej Polityki Rolnej

Asystent pawelpopardowski@op.pl
dr hab. Jerzy Rotko, prof. INP PAN Zakład Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska Profesor Instytutu blofeld956@wp.pl
mgr Marta Ruszkiewicz

Zakład Badania Instytucji Prawnych

Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka

Specjalista kancelaria@adwokat-ruszkiewicz.pl
mgr Anna Rybarczyk Zakład Prawa Karnego Specjalista a.rybarczyk@inp.pan.pl
dr Mirosław Michał Sadowski

Zakład Badania Instytucji Prawnych

Poznańskie Centrum Praw Człowieka

Asystent m.sadowski@inp.pan.pl
dr hab. Przemysław Saganek, prof. INP PAN Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego Kierownik, profesor Instytutu psaganek@yahoo.com
dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska

Zakład Badania Instytucji Prawnych

Poznańskie Centrum Praw Człowieka

Kierownik, adiunkt kasiaseko@interia.pl
dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN Zakład Prawa Administracyjnego Kierownik, profesor Instytutu g.sibiga@inp.pan.pl
dr Robert Siwik Zakład Prawa Prywatnego Adiunkt robert.siwik@siwik-law.pl
dr Agnieszka Smoleńska Zakład Prawa Europejskiego Adiunkt a.smolenska@inp.pan.pl
dr Agnieszka Sołtys

Zakład Prawa Europejskiego

Centrum Badań nad Sądowym Stosowaniem Prawa UE

Adiunkt agn.soltys@post.pl
dr Katarzyna Strąk Zakład Prawa Europejskiego Adiunkt katarzyna.strak@inp.pan.pl
dr Ewa Suknarowska-Drzewiecka Zakład Prawa Pracy Adiunkt ewa.drzewiecka@wp.pl
mgr Artur Szmigielski Zakład Prawa Konkurencji Specjalista a.szmigielski@inp.pan.pl
dr Michalina Szpyrka Zakład Prawa Europejskiego Adiunkt m.szpyrka@inp.pan.pl
dr Monika Szulecka

Zakład Kryminologii

Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym

Asystent monika.szulecka@gmail.com
prof. dr hab. Monika Szwarc

Zakład Prawa Europejskiego

Centrum Badań nad Sądowym Stosowaniem Prawa UE

Kierownik, profesor monika.szwarc@post.pl
dr hab. Maciej Taborowski, prof. INP PAN Zakład Prawa Europejskiego Profesor Instytutu maciej.taborowski@okularnicy.org.pl
dr hab. Monika Tarska, prof. INP PAN Zakład Prawa Prywatnego Profesor Instytutu monika.tarska@wp.pl
dr Anna Urbańska-Łukaszewicz

Zakład Badania Instytucji Prawnych

Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka

Adiunkt aniaur@poczta.onet.pl
mgr Anastasiia Vorobiova

Zakład Badania Instytucji Prawnych

Poznańskie Centrum Praw Człowieka

Asystent a.Vorobiova@inp.pan.pl
mgr Katarzyna Widlas-Klimsiak

Zakład Badania Instytucji Prawnych

Poznańskie Centrum Praw Człowieka

Specjalista k.widlas@inp.pan.pl
dr hab. Karolina Wierczyńska, prof. INP PAN

Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego

Centrum Badań nad Międzynarodowym Prawem Karnym

Kierownik Centrum, profesor Instytutu wierka2000@wp.pl
dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska Zakład Prawa Prywatnego Specjalista a.wiewiorowska-domagalska@inp.pan.pl
dr Paulina Wiktorska Zakład Kryminologii Adiunkt wiktorska.p@gmail.com
mgr Beata Włodarczyk

Zakład Prawa Rolnego i Żywnościowego

Centrum Analiz Prawnych Wspólnej Polityki Rolnej

Specjalista b.wlodarczyk@inp.pan.pl
dr Justyna Włodarczyk-Madejska Zakład Kryminologii Adiunkt wlodarczyk_justyna@wp.pl
dr hab. Dagmara Woźniakowska Zakład Kryminologii Adiunkt daga.wozniakowska@gmail.com
dr Anna Wójcik Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich Asystent anna.w.wojcik@gmail.com
mgr Dominik Wzorek Zakład Kryminologii Asystent d.wzorek@inp.pan.pl
dr Szymon Zaręba

Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego

Centrum Badań nad Międzynarodowym Prawem Karnym

Adiunkt zareba.szymon@gmail.com
dr Żaneta Zemła-Pacud

Zakład Polskiego i Europejskiego Prawa Własności Przemysłowej

Centrum Prawa Nowych Technologii

Adiunkt z.pacud@inp.pan.pl
dr Tomasz Zimny Zakład Polskiego i Europejskiego Prawa Własności Przemysłowej Adiunkt t.zimny@inp.pan.pl
dr hab. Helena Żakowska-Henzler Zakład Polskiego i Europejskiego Prawa Własności Przemysłowej Profesor Instytutu helena.henzler@gmail.com