Zakład Prawa Prywatnego


Obszary badawcze

Temat wiodący prac Zakładu to Przemiany prawa prywatnego w związku z procesami globalizacji i europeizacji.

Instytut Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
pok. 216
tel. (22) 65-72-885
dyżur: wtorki w godz. 13:00-15:00