dr Lavinia Brâncuși

Kontakt:
tel. +48 22 520 84 73
email: l.brancusi@inp.pan.pl
dyżur: wtorki, w godz. 14:00-16:00
 • Adiunkt w Centrum Prawa Nowych Technologii, INP PAN;
 • doktor nauk prawnych z nagrodzoną rozprawą doktorską w prawie wzorów wspólnotowych oraz magister prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji;
 • uprzednio wykładowca akademicki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na Wydziale Prawa Kanonicznego, gdzie prowadziła wykłady z zakresu prawa cywilnego oraz prawa własności przemysłowej;
 • doradza także w charakterze of counsel kancelariom IP w zakresie ochrony postaci produktu.

Ochrona kumulatywna w prawie własności intelektualnej; Wzory i znaki towarowe w środowisku nowych technologii; Funkcjonalność w prawie znaków towarowych i wzorów; Prawo cywilne a prawo własności intelektualnej; Interakcje między prawem własności intelektualnej a prawem konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska brandingu.

Projekty naukowe:

 • Trade Marks’ Functionality in the EU Law. An approach embracing the US functionality doctrine and competition rules – projekt habilitacyjny – Grant w ramach konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. DIALOG (0008/DLG/2019/10): ‘Excellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad’.
 • Unstandardised IP standards in the post-TRIPS world – Trade marks’ perspectives.
 • Znaki towarowe, goodwill i wizerunek brandu – poszukiwanie właściwej definicji oraz sposobów oceny ich wartości.

Nagrody:

Nagroda Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszej rozprawy doktorskiej w konkursie na pracę naukową w roku 2010 o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej, zorganizowanym przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. “<<A bottle with a diagonal line on it>> or <<a bottle with a blade of grass inside it>>? GC rules on the subject matter of a trade mark and its permissible alteration for genuine use purposes”, Journal of Intellectual Property Law & Practice __/2020, DOI: 10.1093/jiplp/jpaa175 (published November 22, 2020)
 2. “Why is the functionality doctrine in trade mark law worth advanced (re)consideration?”, Contemporary Central and East European Law 2019/ 1 (133)
 3. “Funkcjonalność techniczna i estetyczna jako przeszkoda rejestracji” [Technical and aesthetic functionality as a refusal ground] in : “ Znaki towarowe i ich ochrona” [Trade marks and their protection] (red. Ryszard Skubisz), CH Beck Polska, 2019
 4. “Trademarks’ functionality in the EU law – Expected new trends after the Louboutin case”, European Intellectual Property Review 2/ 2019
 5. “Alternative products as a factor to determine the functionality of trade marks –How the criteria from the US functionality doctrine could be applied in the EU law?”, in : “Is Intellectual Property Pluralism Functional” (ed. Susy Frankel), Edward Elgar Publishing, 2019
 6. “Assessing the Impact of Registering Non-Traditional Marks in the EU law : A Competition Law Analysis”, in : “The Protection of Non-Traditional Marks : Critical Perspectives” (ed. Irene Calboli, Martin Senftleben), Oxford University Press, 2018
 7. “Community Design Regulation. Article-by-Article Commentary”, (ed. Gordian Hasselblatt), 2 ed. C.H. Beck & Hart Publishing & Nomos, 2018
  • “Commentaries to Art. 8 CDR”, p. 138-163
  • “Commentaries to Art. 9 CDR” p. 163-169
  • “Commentaries to Art. 96 CDR”, p. 639-640
  • “Poland” (co-author Ewa Skrzydło-Tefelska), p. 857-866
 8. “Druk 3D i jego wpływ na prawa własności przemysłowej”, [The impact of 3D printing on industrial property rights] in : “100 lat ochrony własności przemysłowej na ziemiach polskich” Ksiąga pamiątkowa Urzędu Patentowego RP, Wolters Kluwer Polska, 2018
 9. “Graficzny interfejs użytkownika (GUI) jako wzór przemysłowy” [Graphical User Interface as an industrial design], Przegląd Prawa Handlowego 8/ 2018
 10. “Wprowadzenie” & “Ochrona kumulatywna wzorów przemysłowych” [“Introduction” & “Cumulative protection for industrial designs”] (co-author Maria Poźniak-Niedzielska) (do rozdz. LI “Ochrona kumulatywna w prawie własności przemysłowej”), in : „System prawa prywatnego. Prawo własności przemysłowej”, (ed. Ryszard Skubisz), t. 14C, C.H. Beck, Warszawa 2017, p. 253-292
 11. “Ochrona kumulatywna w zakresie rozwiązań technicznych” & “Ochrona kumulatywna w zakresie oznaczeń odróżniających” & “Uwagi końcowe” [“Cumulative protection for technical subject-matters” & “Cumulative protection for distinctive signs” & “Final remarks”] (do rozdz. LI “Ochrona kumulatywna w prawie własności przemysłowej”), in: „System prawa prywatnego. Prawo własności przemysłowej”, (ed. Ryszard Skubisz), t. 14C, C.H. Beck, Warszawa 2017, p. 293-364
 12. “Poland. (II) Scope of protection”, in : “Design Rights. Functionality and Scope of Protection”, (ed. Christopher Carani), AIPPI Law Series, Wolters Kluwer International, Alphen aan den Rijn, 2017
 13. “Designs determined by the product’s technical function – Arguments for an autonomous test”, European Intellectual Property Review 1/ 2016
 14. “Functionality of three-dimensional trade-marks in the Polish practice”, ZNUJ PPWI 2(132)/ 2016, special edition
 15. “Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony” [“Community design and its scope of protection”], C.H. Beck Polska, Warszawa 2012
Więcej publikacji