EU Trade Mark Law and Product Protection : A Comparative Analysis of Trade Mark Functionality

Będąca efektem realizacji projektu wydawniczego Excellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad (DIALOG, 2019-2023) monografia dr Lavinii Brâncuși pt. EU Trade Mark Law and Product Protection : A Comparative Analysis of Trade Mark Functionality kompleksowo analizuje bezwzględne przesłanki odmowy rejestracji oznaczeń użytkowych pod europejskim znakiem towarowym (EUTM).

Autorka wykorzystuje analizę naukową w celu opracowania praktycznych narzędzi do stosowania podstaw odmowy funkcji unijnego prawa znaków towarowych w celu zaspokojenia potrzeb biznesowych podczas rejestracji znaków towarowych składających się z cech produktu. Interpretuje podstawy odmowy funkcjonalności poprzez obiektywne testy, koncentrując się na prokonkurencyjnych przesłankach odmowy wyłączności znaku towarowego na cechy produktu, które są technicznie lub estetycznie ważne dla możliwości handlu produktami alternatywnymi przez konkurentów. Dr Brancusi przyjęła podejście komparatystyczne, przyglądając się amerykańskiemu prawu ochrony własności przemysłowej oraz uwzględniając ekonomiczną perspektywę funkcjonowania znaków towarowych i marek na rynku. Bada, w jaki sposób reguły konkurencji związane z definicją rynku i zastępowalnością produktów, a także ustalenia marketingowe i projektowe związane z brandingiem i estetyką mogą zostać włączone do oceny prawnej funkcjonalności EUTM.


Publikacja została wydana w modelu Open Access i jest dostępna m.in. w repozytorium. Zachęcamy do lektury!


Wydawca: Routledge
Autorzy: Lavinia Brâncuși
Wydanie: 2023
ISBN: 978-1-03244-631-8
DOI 10.4324/9781003376040
Ilość stron: 352
Publikacja dostępna w Bibliotece INP PAN: