National Courts and the Application of EU Law : Lessons from Poland

Będąca efektem realizacji projektu wydawniczego Excellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad (DIALOG, 2019-2023) monografia prof. dr hab. Moniki Szwarc, dr hab. Dawida Miąsika, prof. INP PANdr hab. Moniki Domańskiej, prof. INP PAN pt. National Courts and the Application of EU Law : Lessons from Poland przedstawia orzecznictwo Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego, w których z powodzeniem zastosowano zasady prawa unijnego.

Autorzy omawiają, w jaki sposób polskie sądy stosują w swojej codziennej praktyce orzeczniczej zasady spójnej wykładni, pierwszeństwa i bezpośredniej skuteczności prawa unijnego w celu zapewnienia efektywności prawa unijnego, skutkującego skuteczną ochroną praw jednostek wynikających z unijnego porządku prawnego. W monografii przedstawiono wyniki badań charakteru prawnego tych zasad, a w szczególności wymóg, aby sądy krajowe nie stosowały przepisów krajowych uznanych za niezgodne z prawnie wiążącym i wykonalnym prawem UE. Objaśniono praktykę polskich sądów dotyczące nierozerwalnego związku między zasadą pierwszeństwa prawa unijnego a środkiem zaradczym w postaci niestosowania prawa krajowego.

Ponieważ wytyczne dostarczane sądom krajowym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej są często dość niejasne, praca jest niezwykle istotna zarówno dla badaczy prawa europejskiego i systemów prawnych państw członkowskich UE jak i praktyków z różnych jurysdykcji europejskich.


Wydawca: Routledge
Autorzy: Monika Domańska, Dawid Miąsik, Monika Szwarc
Wydanie: 2024
ISBN: 9781003376019
DOI: 10.4324/9781003376019
Ilość stron: 318
Publikacja dostępna w Bibliotece INP PAN: