dr hab. Helena Żakowska-Henzler, prof. INP PAN

Prawo cywilne, prawo własności przemysłowej, prawo patentowe.

Projekty badawcze

Patentowa ochrona wynalazków dotyczących ciała ludzkiego a prawa podstawowe.