Strona główna » Pracownicy » dr Piotr Marciniak

dr Piotr Marciniak

Kontakt:
tel. (22)65-72-781
email: p.marciniak@inp.pan.pl

Absolwent INP PAN oraz WPiA UŁ.

Studiował ponadto na Universiteit Antwerpen oraz York University.

Praktyk organizacji przedsiębiorców oraz przedsiębiorca i ekspert rynku telekomunikacyjnego. Autor lub współautor przeszło 100 stanowisk, raportów i analiz nt. rynku telekomunikacyjnego oraz członek i kierownik kilku resortowych zespołów eksperckich.

Samorząd gospodarczy w Polsce i na świecie w kontekście prawa gospodarczego, administracyjnego i konstytucyjnego oraz w ujęciu interdyscyplinarnym.

Prawo nowych technologii.

Wyróżnienie rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne pt. “Sektorowy model samorządu gospodarczego. Założenia i perspektywa wprowadzenia w Polsce”. Uchwała nr 73-2022 Rady Naukowej INP PAN.

Stypendium Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN dla doktorantów studiów doktoranckich w roku akademickim 2021/2022

  1. Sektorowy model samorządu gospodarczego. Założenia i perspektywa wprowadzenia w Polsce, C.H. Beck, Warszawa 2023, 610 s.
  2. Organizacja i zadania krajowych izb gospodarczych sektora telekomunikacji, Wydawnictwo Adam Marszalek, Toruń 2019, 140 s.
  3. B. Guziejewska, P. Marciniak, Znaczenie dorobku nowej ekonomii instytucjonalnej dla rozwoju idei powszechnego samorządu gospodarczego w Polsce, Studia Prawno-Ekonomiczne, T. CXIX, Łódź 2021, s. 231-253.
  4. P. Marciniak, Problem odpowiedzialności za błędy w oprogramowaniu IoT, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Nr 10/2020, Warszawa 2020, s. 37-46.
  5. Czas na prawdziwy samorząd gospodarczy w telekomunikacji, Telko.in, 2022. (https://www.telko.in/czas-na-prawdziwy-samorzad-gospodarczy-w-telekomunikacji).
  6. Prawne regulacje w IT dla transportu i logistyki. Odpowiedzialność za wady oprogramowania urządzeń IoT w transporcie i logistyce, Transport Manager Nr 3/2020 (45), s. 50-55.