dr Piotr Marciniak

Kontakt:
tel. (22)65-72-781
email: p.marciniak@inp.pan.pl
 

Absolwent INP PAN oraz WPiA UŁ.

Studiował ponadto na Universiteit Antwerpen oraz York University.

Praktyk organizacji przedsiębiorców oraz przedsiębiorca i ekspert rynku telekomunikacyjnego. Autor lub współautor przeszło 100 stanowisk, raportów i analiz nt. rynku telekomunikacyjnego oraz członek i kierownik kilku resortowych zespołów eksperckich.

Samorząd gospodarczy w Polsce i na świecie w kontekście prawa gospodarczego, administracyjnego i konstytucyjnego oraz w ujęciu interdyscyplinarnym.

Prawo nowych technologii.

Wyróżnienie rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne pt. “Sektorowy model samorządu gospodarczego. Założenia i perspektywa wprowadzenia w Polsce”. Uchwała nr 73-2022 Rady Naukowej INP PAN.

Stypendium Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN dla doktorantów studiów doktoranckich w roku akademickim 2021/2022

  1. Sektorowy model samorządu gospodarczego. Założenia i perspektywa wprowadzenia w Polsce, C.H. Beck, Warszawa 2023, 610 s.
  2. Organizacja i zadania krajowych izb gospodarczych sektora telekomunikacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, 140 s.
  3. Znaczenie dorobku nowej ekonomii instytucjonalnej dla rozwoju idei powszechnego samorządu gospodarczego w Polsce, Studia Prawno-Ekonomiczne 2021, t. CXIX, s. 231-253 [współautor: B. Guziejewska].
  4. Problem odpowiedzialności za błędy w oprogramowaniu IoT, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2020, nr 10, s. 37-46.
  5. Czas na prawdziwy samorząd gospodarczy w telekomunikacji, Telko.in, 2022.
  6. Prawne regulacje w IT dla transportu i logistyki. Odpowiedzialność za wady oprogramowania urządzeń IoT w transporcie i logistyce, Transport Manager 2020, nr 3(45), s. 50-55.
  7. >Jeśli samorząd gospodarczy, to sektorowy, Rzeczpospolita 2023, nr 82.
  8. Five key differences between chambers of commerce in United Kingdom, Belgium and Poland, Studia Prawa Publicznego Nr 4(44), 2023, s. 89-110.
  9. Reprezentatywność organizacji przedsiębiorców w dialogu z administracją publiczną. Studia Prawno-Ekonomiczne 2023, nr 129, 79–100. (wraz z K.Brzezińskim, T. Dorożyńskim, A. Kretek-Kamińską.
  10. The Justification of the Sectoral Model of Chambers of Commerce – Polish Perspective, Studia Iuridica Lublinensia 2023, nr 5, s. 53-75 (wraz z K. Dąbrowskim i T. Dorożyńskim).