Strona główna » Pracownicy » dr Małgorzata Łączkowska-Porawska

dr Małgorzata Łączkowska-Porawska

Kontakt:
tel. 61 8520 260
email: phrc@man.poznan.pl
dyżur: poniedziałki, w godz. 12.00-14.00

Prawo cywilne, w tym przede wszystkim prawo rodzinne i spadkowe, zwłaszcza: małżeństwo jako stosunek prawny, stosunki majątkowe małżeńskie, dziedziczenie ustawowe członków rodziny, bioetyka.

Bieżące granty:

  • Współwykonawca: Małoletni wobec rodziców i państwa. Współczesne, polskie uwarunkowania prawe realizacji zasad dobra dziecka oraz partycypacji: Kierownik projektu: ponadto prof. INP PAN i US dr hab. M. Andrzejewski (Narodowe Centrum Nauki, UMO-2015/19/B/HS5/03014, pole badawcze: Sytuacja prawna małoletniego dziecka w przypadku rozwodu jego rodziców).