Strona główna » Pracownicy » mgr Wojciech Lewandowski

mgr Wojciech Lewandowski

Zakład naukowy: Zakład Prawa Europejskiego
Kontakt:
email: w.lewandowski@inp.pan.pl

Mgr Wojciech Lewandowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2017 r. obronił pracę dyplomową zatytułowaną „Formuła 1 kartelem? – Autonomia federacji sportowych w świetle unijnego prawa konkurencji na przykładzie Mistrzostw Świata Formuły 1” z wynikiem bardzo dobrym. Od 2017 r. student studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Europejskiego na WPiA UW pod kierunkiem prof. R. Grzeszczaka.

Mgr Wojciech Lewandowski studiował w ramach wymiany Erasmus+ na Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität w Bonn w roku 2015/16. Stypendysta DAAD w 2018 roku i absolwent z wyróżnieniem Szkoły Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Warszawskim prowadzonej we współpracy z Uniwersytetem w Bonn w roku 2014/15.

Mgr Wojciech Lewandowski jest autorem publikacji w języku polskim, angielskim i niemieckim z zakresu relacji prawa sportowego i europejskiego prawa konkurencji, ochrony prawa podstawowego do sprawiedliwego procesu, a także polsko-niemieckich reparacji wojennych. Od listopada 2018 r. realizuje w Zakładzie Prawa Europejskiego projekt badawczy w ramach grantu UMO-2017/27/B/HS5/02073 Swoboda przepływu usług w modelu gospodarki dzielenia się – wyzwania regulacyjne na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej pod kierunkiem prof. M. Szwarc.

  1. XI 2018 „Europejski Przegląd Sądowy” – Od piramidy do kolumnady – decyzja Komisji Europejskiej w sprawie Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej jako punkt zwrotny w rozwoju europejskiego modelu sportu.
  2. VII 2018 „European Papers” (współautorstwo z M. Dorociakiem) – A Check Move for the Principle of Mutual Trust from Dublin: The Celmer Case.
  3. VI 2018 „Völkerrechtsblog“ – Neue Initiative der polnischen Regierung in Sachen deutscher Weltkriegsreparationen. Reparationsansprüche als Streitapfel auf dem Weg zur Aussöhnung.
  4. X 2017 „Prawo Europejskie w Praktyce” – Unijne prawo konkurencji a sport. Mechanizm podziału zysków w Formule 1 nadużyciem pozycji dominującej?