Home Page » Scientific Council

Scientific Council

CHAIRMAN OF THE SCIENTIFIC COUNCIL

prof. dr hab. Alina Jurcewicz

DEPUTY CHAIRMAN OF THE SCIENTIFIC COUNCIL

dr hab. Adam Habuda, prof. INP PAN
dr hab. Monika Szwarc, prof. INP PAN

SECRETARY

dr Agnieszka Sołtys

MEMBERS


Uchwała Rady Naukowej z 9 czerwca 2017 r. Regulamin Rady Naukowej INP PAN