Home Page » Scientific Council

Scientific Council

CHAIRMAN OF THE SCIENTIFIC COUNCIL

prof. dr hab. Andrzej Bierć

DEPUTY CHAIRMAN OF THE SCIENTIFIC COUNCIL

dr hab. Adam Habuda, prof. INP PAN
dr hab. Monika Szwarc, prof. INP PAN

SECRETARY

dr Agnieszka Sołtys

MEMBERS

 • dr hab. Marek Andrzejewski, prof. INP PAN
 • dr hab. Barbara Bajor, prof. INP PAN
 • prof. dr hab. Andrzej Bierć
 • dr hab. Zbigniew Cieślak, prof. UKSW
 • prof. dr hab. Władysław Czapliński
 • dr hab. Paweł Daniluk, prof. INP PAN
 • dr Wojciech Drobny
 • dr hab. Jacek Falski, prof. INP PAN
 • dr hab. Adam Habuda, prof. INP PAN
 • prof. dr hab. Hubert Izdebski- członek korespondent PAN
 • dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara, prof. INP PAN
 • prof. dr hab. Alina Jurcewicz
 • dr hab. Ireneusz C. Kamiński, prof. INP PAN
 • dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN
 • mgr Maciej Klonowski – przedstawiciel Doktorantów
 • prof. dr hab. Bogudar Kordasiewicz
 • dr hab. Elżbieta Tomkiewicz
 • dr hab. Krystyna Kowalik-Bańczyk, prof. INP PAN
 • prof. dr hab. Leszek Kubicki
 • dr hab. Hanna Kuczyńska, prof. INP PAN
 • prof. dr hab. Barbara Kunicka-Michalska
 • prof. dr hab. Zbigniew Lasocik
 • dr hab. Mateusz Błachucki
 • prof. dr hab. Ewa Łętowska – Członek Rzeczywisty PAN
 • dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN
 • dr hab. Dawid Miąsik, prof. INP PAN
 • dr Joanna Mierzwińska-Lorencka
 • dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN
 • dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN
 • dr hab. Ryszard Piotrowski, prof. UW
 • dr hab. Paweł Podrecki, prof.INP PAN
 • dr hab. Ewa Popławska, prof. INP PAN
 • prof. dr hab. Wojciech Radecki
 • dr hab. Jerzy Rotko, prof. INP PAN
 • dr hab. Przemysław Saganek, prof. INP PAN
 • dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska
 • dr Agnieszka Sołtys
 • dr hab. Monika Stanny, prof. IRWIR PAN
 • prof. dr hab. Andrzej Szablewski
 • prof. dr hab. Andrzej Szajkowski
 • dr hab. Monika Szwarc, prof. INP PAN
 • dr hab. Monika Tarska, prof. INP PAN
 • dr hab. Karolina Wierczyńska, prof. INP PAN
 • prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski
 • prof. dr hab. Jerzy Wratny
 • dr hab. Helena Żakowska-Henzler, prof. INP PAN

Uchwała Rady Naukowej z 9 czerwca 2017 r. Regulamin Rady Naukowej INP PAN