Doctoral Studies


Wykłady dla doktorantów SD INP PAN – semestr letni 2020-2021

Uprzejmie informujemy, że semestr letni SD INP PAN rozpocznie się od 1 marca 2021r. Harmonogram wykładów zostanie zamieszczony na stronie www w najbliższym czasie.


Seminarium 17 grudnia godz. 17.00

Pozasądowe rozwiązywanie sporów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji – prof. Żakowskiej-Henzler.


Seminarium 26 listopada godz. 17.00

Prawo do publicznego komunikowania utworów w prawie autorskim Unii Europejskiej – najnowsze trendy w orzecznictwie TSUE – p. Janusz Piotr Kolczyński.


Uprzejmie informujemy, że seminarium doktorskie z prawa cywilnego prof. A. Biercia odbędzie się dnia 20 października 2020r. o godz. 15.30 w sali nr 273. Istnieje możliwość zdalnego udziału w seminarium – informację w tej sprawie proszę przesłać do 19.10 br na adres: jmucha@inp.pan.pl


Wykłady dla doktorantów SD INP PAN – semestr zimowy 2020-2021
(III rok, ewentualnie słuchacze IV roku)
uwaga: doktoranci, którzy powracają po zawieszeniu na II rok mogą także uczestniczyć w zajęciach – nie będą już natomiast uruchamiane wykłady według dotychczasowego programu dla II roku – doktorantów, którzy mają jeszcze do zaliczenia przedmiot obowiązkowy prosimy o kontakt indywidualny)

Wykłady monograficzne:
dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN, “Prawo ochrony konkurencji: współczesne wyzwania, nowe rozwiązania”
terminy – wtorki, godz. 17.00:
20 października (4 h);
3 listopada (3 h);
17 listopada (3 h).

dr hab. Grzegorz Sibiga, “Nowe kierunki rozwoju prawa ochrony danych osobowych”
terminy – poniedziałki godz. 17.00
7 XII (4 h)
11 I (3 h)
25 I (3 h)


Planujemy uruchomienie zajęć w trybie hybrydowym (bezpośrednio oraz za pośrednictwem transmisji wykładu na platformie MS Teams. Sytuacja pandemii może jednak spowodować, że wykłady odbywać się będą jedynie w formie zdalnej – o trybie prowadzenia zajęć zostaną Państwo poinformowani przed każdym z pierwszych wykładów.

Seminaria doktorskie odbywają się – tak jak od czasu uruchomienia zajęć w warunkach pandemii – z dotychczasową częstotliwością (10 seminariów w roku akademickim) w formie uzgodnionej z Opiekunem seminarium.


Ogłoszenie o wyborach do Zarządu Samorządu Doktorantów Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Wobec zbliżającego się upływu kadencji Zarządu, konieczne jest przeprowadzenie wyborów Zarządu Samorządu Doktorantów Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, które odbędą się w dniu 14 października 2020 r. w formie zdalnej (formularza do głosowania zostanie udostępniony po zakończeniu zgłaszania kandydatur).

Zarząd Samorządu Doktorantów wybierany jest przez Zgromadzenie Doktorantów.


Kandydatury do Zarządu Samorządu Doktorantów INP PAN należy zgłaszać do dnia 9 października 2020 r. na adres mailowy samorzad.inp.pan@gmail.com, wraz ze wskazaniem stanowiska, na które zgłaszana jest kandydatura (tj. przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz).

Wybory zostaną przeprowadzone w dniu 14 października 2020 r. w formie zdalnej

Zarząd Samorządu Doktorantów INP PAN


Najbliższy dyżur dr hab. Anny Młynarskiej-Sobaczewskiej odbędzie się w dniu 7 października (wyjątkowo środa, godz. 10.00).


Zapraszamy do wzięcia udziału w wyborach Zarządu Samorządu Doktorantów INP PAN na rok akademicki 2020/2021
Aby zagłosować należy wejść w poniższy link i postępować zgodnie z instrukcją.
https://www.interankiety.pl/f/lBWjoon0

Głosy można oddawać wyłącznie w dniu 14 października 2020 r.
Każdy doktorant INP PAN może zagłosować tylko raz.

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 kontakt bezpośredni w Instytucie obecnie nie jest możliwy.
W sprawie załatwiania spraw prosimy kontaktować się mailowo lub telefonicznie.


Kierownik:
dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN

Sekretarz:
Marianna Lizner
e-mail: doktorant@inp.pan.pl
tel.: 22 657 27 44 pokój 213, II p.

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piatku w godz. od 10:00 do 16:00.
konto bankowe 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002

Samorząd doktorantów INP PAN:
Przewodnicząca – Paulina Janik
Wiceprzewodniczący – Marek Chochowski
Sekretarz – Wojciech Maciołek
adres do korespondencji:
00-330 Warszawa ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
e-mail: samorzad.inp.pan@gmail.com