Library


Szanowni Państwo,

Aktualnie, ze względu na stan techniczny pomieszczeń biblioteki po zalaniu w ubiegłym roku nie ma możliwości korzystania z księgozbioru biblioteki. Egzemplarze książek i czasopism zostały spakowane na czas planowanych robót – w katalogu bibliotecznym została zablokowana możliwość ich zamawiania. Możliwy jest dostęp jedynie do najnowszych pozycji (zasób od nr-u sygn. 51 000), przechowywanych w magazynie wyłączonym z zakresu robót budowalnych.

Możliwość korzystania z zasobów biblioteki zostanie przywrócona po wykonaniu robót buodwlanych (I/II kwartał 2023 r.).


The Library of the Institute of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences is a specialised research library with literature on law and, to a lesser extent, on political and social sciences. It houses publications on civil and criminal law, collections on public and private international law, European law, intellectual property law, competition law, environmental law, international economic arbitration and others.

The Library has a valuable collection of international documents, yearbooks of European and international law, a collection of foreign legal codes with commentaries and a collection of the constitutions of foreign countries. The Library also stores specialised literature in the field of criminology.

Particularly noteworthy is the vast collection of periodicals, unique in this part of Europe, comprising 300 titles, of which about 200 are foreign journals, including more than 60 that are the only available ones in Poland.

In the reading room wireless Internet is available for use.

Osoby niebędące pracownikami INP PAN mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki INP PAN wyłącznie w czytelni, po uzyskaniu zgody Dyrekcji INP PAN. W tym celu należy wypełnić dostępny na stronie internetowej INP PAN wniosek o zgodę na korzystanie ze zbiorów bibliotecznych i własnoręcznie podpisany złożyć w Bibliotece INP PAN lub zeskanować i przesłać na adres cin@inp.pan.pl.

Pliki do pobrania

Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
III piętro, pok. 322
e-mail: cin@inp.pan.pl
Kontakt możliwy wyłącznie drogą mailową.

Więcej informacji, już wkrótce.