Contact

Institute of Law Studies Polish Academy of Sciences

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
tel.: 22/826-75-71
e-mail: inp@inp.pan.pl
NIP 525-000-93-93
Konto bankowe: 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002
godziny pracy dla interesariuszy zewnętrznych: 10.00-15.00

Information on architectural accessibility.

Data Protection Officer

e-mail: iod@inp.pan.pl