Strona główna » Pracownicy » dr hab. Paweł Daniluk, prof. INP PAN

dr hab. Paweł Daniluk, prof. INP PAN

Kontakt:
tel. (0-22)65-72-885
email: paw87@wp.pl
dyżur: środy w godz. 11:00-12:00, pok. 216 (dawny 220)

Prawo karne; Prawo wykroczeń; Prawo medyczne; Konstytucyjne aspekty prawa represyjnego.

Kierowane projekty naukowe:

  • Kierownik projektu badawczego „Reforma prawa wykroczeń” (Narodowe Centrum Nauki, Opus 12).

Nagrody:

  • Wyróżnienie w 50. ogólnopolskim konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie za rozprawę habilitacyjną „Przestępstwa podobne w polskim prawie karnym” (czerwiec 2015).