Centrum Prawa MedycznegoCentrum Prawa Medycznego INP PAN zostało powołane z dniem 11 kwietnia 2024 r.

Głównym celem tej jednostki jest prowadzenie zaawansowanych badań naukowych nad szeroko rozumianym prawem medycznym. W ramach tych badań szczególną uwagę przywiązuje się do interdyscyplinarności i prowadzenia refleksji naukowej nie tylko w perspektywie prawnej, ale i medycznej. Stąd też Centrum Prawa Medycznego INP PAN angażuje do prowadzonych w nim badań tak prawników, jak i przedstawicieli różnych zawodów medycznych, pełniąc w tym zakresie rolę integracyjną. Istotną sferą działalności Centrum Prawa Medycznego INP PAN jest także dydaktyka, czego najważniejszym przejawem są  Studia Podyplomowe „Prawo medyczne”.

W okresie od maja 2020 r. do października 2022 r. prof. dr hab. Paweł Daniluk kierował międzynarodowym projektem badawczym „Criminal Law Protection of Patient Autonomy in Europe”. Celem tego projektu było pokazanie, jak systemy prawne poszczególnych krajów europejskich chronią autonomię pacjenta. W szczególności zaś chodziło o wyjaśnienie, jaką rolę odgrywa tu prawo karne, a więc, jak w skali europejskiej wygląda karnoprawna ochrona autonomii pacjenta.

W prace nad projektem zaangażowany był wieloosobowy międzynarodowy zespół badawczy, składający się z 27 naukowców, reprezentujących 22 kraje europejskie. W gronie tych naukowców znaleźli się specjaliści z zakresu prawa karnego i prawa medycznego o uznanej renomie w Europie, w tym m.in. prof. Manuel Cancio Meliá (Universidad Autónoma de Madrid, Hiszpania), prof. Linda Gröning (University of Bergen, Norwegia), prof. Raimo Lahti (University of Helsinki, Finlandia), prof. Paul Mevis (Erasmus University Rotterdam, Holandia), prof. Elisabeth Symeonidou–Kastanidou (Aristotle University of Thessaloniki, Grecja), prof. Frank Verbruggen (KU Leuven, Belgia).

Efektem projektu badawczego jest – opublikowana w prestiżowym wydawnictwie naukowym – monografia książkowa: Patient Autonomy and Criminal Law: European Perspectives, ed. P. Daniluk, Routledge, London/New York 2023.

Od 2018 r., we współpracy z Zakładem Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, organizowane są „Prawno-medyczne zebrania naukowe”. Pierwotnym celem tych cyklicznych spotkań była prezentacja badań prowadzonych przez pracowników, współpracowników i doktorantów obu jednostek. Obecnie formuła zebrań została poszerzona i otwarta na wszystkie osoby zainteresowane prawem medycznym. Organizowane spotkania mają na celu prowadzenie interdyscyplinarnej dyskusji nad istotnymi i aktualnymi problemami prawa medycznego, z udziałem prawników, przedstawicieli zawodów medycznych czy filozofów. Bliższe informacje na temat dotychczasowych „Prawno-medycznych zebrań naukowych” można znaleźć na stronie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Centrum Prawa Medycznego
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: p.daniluk@inp.pan.pl