Rights of Families of Disappeared Persons

W oparciu o orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławi, Izby do Spraw Zbrodni Wojennych w Bośni i Hercegowinie, Specjalnych Paneli Sądowych w Kosowie oraz działalność Komitetu Praw Człowieka ONZ, Komitetu ONZ ds. Przymusowych Zaginięć oraz Komitetu ds. Osób Zaginionych na Cyprze Autorka przeanalizowała, w jaki sposób międzynarodowe organy sądowe i pozasądowe w Europie odpowiadają na potrzeby rodzin osób przymusowo zaginionych. Jako cztery fundamentalne potrzeby wskazała zwrot szczątków osób zaginionych rodzinie, prawo do prawdy, prawo do odszkodowania oraz kwestie związane z odpowiedzialnością państwa.

Gabriella Citroni z Uniwersytetu w Milano-Bicocca wskazała, że monografia stanowi solidny wkład w badania nad zjawiskiem wymuszonych zaginięć. Wieloaspektowe zbadanie potrzeb rodzin osób zaginionych stanowi pierwszy krok do lepszego zrozumienia samego procederu jak i jego długotrwałych konsekwencji.


Manfred Nowak, profesor Uniwersytetu Wiedeńskiego; Sekretarz Generalny Global Campus of Human Rights:

„Grażyna Baranowska offers a comprehensive yet nuanced way of addressing enforced disappearances in Europe. Her book provides a fascinating account of how the approach to enforced disappearances has developed over the last decades and uncovers where its remaining weaknesses lay. It explains how human rights mechanisms respond to mass enforced disappearances that occurred in the last century, as well as to recent events, such as extraordinary renditions and enforced disappearances of protestors. The much-needed multi-disciplinary approach taken by the author allows for a better understanding of how the law and its implementation meet the needs of the families of the disappeared.”


Autor: dr Grażyna Baranowska
Wydawca: Intersentia
ISBN: 978-1-83970-137-5
Wydanie: Cambridge-Antwerp-Chicago 2021
Seria: Series on Transitional Justice
Ilość stron: XXII, 218
Publikacja dostępna w Bibliotece INP PAN sygn. 55135