Forced Mobility of EU Citizens. Transnational Criminal Justice Instruments and the Management of ‘Unwanted’ EU Nationals

W wydawnictwie Routledge ukazała się właśnie książka pt. „Forced Mobility of EU Citizens. Transnational Criminal Justice Instruments and the Management of ‘Unwanted’ EU Nationals” pod redakcją dr hab. Witolda Klausa, prof. INP PAN oraz José A. Brandariza i Agnieszki Martynowicz. Książka dostępna jest w Open Access.

Monografia dotyczy problematyki deportacji osób w ramach UE i pokazuje ją z różnych perspektyw.


W publikacji znajdują się cztery rozdziały będące wynikiem prac zrealizowanych w naszym instytucie w ramach grantu „Doświadczenia Polaków deportowanych z Wielkiej Brytanii wobec kontaktu z wymiarem sprawiedliwości”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Harmonia 10 (2018/30/M/HS5/00816):


Wydawca: Routledge
Redaktorzy: Witold Klaus, José A. Brandariz, Agnieszka Martynowicz
Wydanie: 2023
ISBN: 9781003254584
DOI: 10.4324/9781003254584

Ilość stron: 226
Publikacja dostępna w Bibliotece INP PAN:


Zobacz inne książki wydane przez Autorów publikacji, dostępne w Wydawnictwie INP PAN:

 
Po co nam kryminologia? Księga Jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej
Więcej informacji

 
Karierowicze kryminalni? Aktywność przestępcza w dalszych losach nieletnich
Więcej informacji

 
Skazani na wychowanie. Stosowanie środków izolacyjnych wobec nieletnich
Więcej informacji