Prawo do kultury

Publikacja dr hab. Anny Młynarskiej-Sobaczewskiej pt. „Prawo do kultury”, wydana ankaładem Wydawnictwa Naukowego Scholar, powstała w wyniku realizacji projektu badawczego pt. „Prawo do kultury – model prawny”, nr 2014/13/B/HS5/01325, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Prawo do uczestnictwa w życiu kulturalnym coraz częściej staje się częścią porządku prawnego państw europejskich, tak w regulacjach krajowych, jak i w dokumentach Unii Europejskiej i Rady Europy. W monografii dokonano analizy treści prawa do kultury oraz stawia pytanie o zakres praw podmiotowych, jakie można wyprowadzić z prawa do kultury, a tym samym – o zakres zobowiązań państw w tej dziedzinie.

Autorka zaprezentowała bieżący stan badań i wyniki dyskusji naukowych dotyczących tytułowego zagadnienia w odniesieniu do literatury światowej przedmiotu.Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Scholar
Autor: Anna Młynarska-Sobaczewska
Wydanie: 2018
ISBN: 978-83-7383-932-8
Ilość stron: 234
Publikacja dostępna w Bibliotece INP PAN: 54225


Zobacz inne książki Autorki:


Persuasion and Legal Reasoning in the ECtHR Rulings: Balancing Impossible Demands

Więcej informacji