Criminal Careers. Life and Crime Trajectories of Former Juvenile Offenders in Adulthood

W wydawnictwie Routledge ukazała się właśnie książka pt. „Criminal Careers. Life and Crime Trajectories of Former Juvenile Offenders in Adulthood” pod redakcją Witolda Klausa, Ireny Rzeplińskiej i Dagmary Woźniakowskiej-Fajst.

Monografia prezentuje wieloletnie badania pracowniczek i pracowników Zakładu Kryminologii INP PAN, którzy przez prawie 20 lat śledzili dalsze losy 2379 osób, które jako osoby nieletnie popełniły czyn zabroniony. Badania kryminologów i kryminolożek z Instytutu Nauk Prawnych PAN mają charakter przełomowy w polskiej nauce. Są także znakomitym uzupełnieniem rozważań nad karierami kryminalnymi, które do tej pory obejmowały przede wszystkim sprawców z państw anglosaskich.


Polskojęzyczna wersja tej książki została opublikowana w 2021 roku przez Wydawnictwo INP PAN i jest dostępna w otwartym dostępie w repozytorium e-Biblioteka Prawnicza.


Wydawca: Routledge
Redaktorzy: Witold Klaus, Irena Rzeplińska, Dagmara Woźniakowska-Fajst
Wydanie: 2022
ISBN: 978-83-8291-570-9
Ilość stron: 302
Publikacja dostępna w Bibliotece INP PAN:


Zobacz inne książki wydane przez Autorów publikacji, dostępne w Wydawnictwie INP PAN:


Po co nam kryminologia? Księga Jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej

Więcej informacji


Karierowicze kryminalni? Aktywność przestępcza w dalszych losach nieletnich

Więcej informacji


Skazani na wychowanie. Stosowanie środków izolacyjnych wobec nieletnich

Więcej informacji