Treaty on the Functioning of the European Union – A Commentary

Miło nam poinformować, że nakładem wydawnictwa Springer International ukazał się komentarz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej pod redakcją naukową prof. H.J. Blanke i S. Mangiameli, którego współautorami są prof. dr hab. Alina Jurcewicz oraz dr Paweł Popardowski z Zakładu Prawa Rolnego i Żywnościowego INP PAN (H.J. Blanke i S. Mangiameli (red.), Treaty of Functioning of the European Union – A Commentary. Volume I: Preamble, Articles 1-89, 2021; seria wydawnicza: Springer Commentaries on International and European Law).


Pani prof. dr hab. Alina Jurcewicz i dr Paweł Popardowski opracowali komentarz do przepisów Traktatu dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej (art. 38-44 TFUE).
Komentarz jest oferowany w sprzedaży na stronie internetowej wydawnictwa Springer.


Wydawca: Springer
ISBN: 978-3-030-43511-0