Das Vorabentscheidungsverfahren in Deutschland und in Polen

Kolejna publikacja pod redakcją dr hab. Bernarda Łukańki, prof. INP PAN i prof. Alexandra Thiele (Uniwersytet w Getyndze, Niemcy) stanowi efekt polsko-niemieckiego projektu badawczego dotyczącego znaczenia procedury prejudycjalnej z perspektywy europejskiej i krajowej.

Autorzy zbadali wpływ orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE na systemy prawne w Niemczech i w Polsce na podstawie wybranych, szczególnie istotnych dziedzin prawa oraz wpływ orzeczeń TSUE nie tylko na postępowania sądowe w sprawie w której z pytaniem prejudycjalnym wystąpiono i w innych sprawach, ale także na legislację. Nie chodzi tu tylko o często skomplikowane kwestie skutków erga omnes wyroków, w których dokonano wykładni, w innych postępowaniach sądowych, ale także o wynikające z zapadłego w ramach postępowania prejudycjalnego orzeczenia TSUE obowiązki dla ustawodawcy. Przedmiotem projektu jest zatem również zbadanie wpływu orzeczeń zapadłych w postępowaniu prejudycjalnym w ramach podlegających badaniu dziedzin prawa na działalność ustawodawcy w obu krajach. Autorzy koncentrują się na instytucji pytań prejudycjalnych w praktyce sądów polskich i niemieckich oraz analizie skutków prawnych orzeczeń prejudycjalnych dla orzecznictwa sądowego i prac legislacyjnych. Zauważają, że chociaż procedura wydania orzeczeń w trybie prejudycjalnym jest najważniejszą funkcją TSUE, to można wątpić, czy zarówno polskie jak i niemieckie sądy, kierując pytanie prejudycjalne, wyrażają chęć współpracy z Trybunałem.


W publikacji zostały opublikowane m.in.następujące rozdziały:

  • Nalik Tabea, Schmidt Lara, Die Bedeutung des Vorabentscheidungsverfahrens im Rechtsschutzsystem der Europäischen Union (s. 1-24)
  • Wróbel Andrzej, Vorabentscheidungsverfahren in Polen in Zeiten einer Verfassungskrise (s. 25-45)
  • Półtorak Nina, Die Wirkung der Vorabentscheidungen des Europäischen Gerichtshofs (s. 47-68)
  • Łukańko, Bernard Die Befolgung von Vorabentscheidungen auf dem Gebiet des Zivilrechts in Polen und Deutschland (s. 69-85)
  • Zboralska Grażyna, Łukańko Bernard, Die Befolgung von Vorabentscheidungsersuchen polnischer Gerichte auf dem Gebiet des Arbeitsrechts (s. 111-125).
  • Lach Daniel Eryk, Befolgung von Vorabentscheidungen auf dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts in Polen (s. 143-157).
  • Saganek Przemysław, Umsetzung von Vorabentscheidungen im Bereich des Steuerrechts in Polen (s. 177-197).

Wydawca: Mohr Siebeck
Redaltorzy: Bernard Łukańko, Alexander Thiele
Wydanie: 2023
ISBN: 9783161615429, 9783161619502
DOI: 10.1628/978-3-16-161950-2
Ilość stron: VIII, 199
Publikacja dostępna w Bibliotece INP PAN: 55369


Zobacz inne książki Redaktora:

 
Kościelne modele ochrony danych osobowych – Bernard Łukańko
Więcej informacji