Polskie prawo urzędnicze – kryzys tożsamości? – Teresa Górzyńska

Gruntowne znaczenie dla rozwoju polskiego prawa urzędniczego miała uchwalona ustawa o państwowej służbie cywilnej- 17 lutego 1922 roku. Prawo urzędnicze ma spełniać dwie podstawowe funkcje pierwsza z nich to funkcja ochronna druga to funkcja organizacyjna.

Na takim zespole norm prawnych skupiła się Profesor Teresa Górzyńska – wieloletni kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego INP PAN, uznany autorytet i ekspert w zakresie prawa administracyjnego, wybitny znawca problematyki polskiego prawa urzędniczego ‑ w publikacji „Polskie prawo urzędnicze – kryzys tożsamości?”. Książka ta złożona jest z trzech części, które poświęcone są kolejno: podstawowym zagadnieniom prawa urzędniczego, kierunkom zmian polskiego prawa urzędniczego do 2008 roku oraz wybranej problematyce dotyczącej polskiej służby cywilnej. Pierwsza część to wprowadzenie oraz rozważania o zagadnieniach prawa urzędniczego. Druga to analiza przeobrażenia prawa urzędniczego w Polsce. Trzecia porusza rozważania na temat międzynarodowych i konstytucyjnych uwarunkowań polskiej służby cywilnej.


Profesor T. Górzyńska aktywnie uczestniczyła w życiu naukowym Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz prowadziła intensywne prace badawcze. Ostatnią publikacją nad którą pracowała Profesor T. Górzyńska było „Polskie prawo urzędnicze – kryzys tożsamości?”. Pozycja bibliograficzna nie została przez nią jednak ukończona. Jako zaawansowanie prac nad publikacją i jej istotność dla badań nad polskim prawem urzędniczym, sprawił, że kierownictwo Instytutu Nauk Prawnych PAN postawiło sobie opracowanie redakcyjne tego dzieła.

Jak napisał we wstępie do publikacji dr Wojciech Drobny, Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN: „Prezentowana publikacja jest ważnym dopełnieniem dorobku Profesor T. Górzyńskiej, który potwierdza jej konsekwentne poglądy na tożsamość polskiego prawa urzędniczego.”


Redakcja naukowa: dr Wojciech Drobny
Autor: prof. PAN dr hab. Teresa Górzyńska
Wydanie: Warszawa 2015
Wydawca: C.H.Beck
ISBN: 978-83-255-8487-0
Ilość stron: 206