Strona główna » Wybrane publikacje pracowników i doktorantów INP PAN » Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego. Komentarz do przepisów Ordynacji podatkowej

Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego. Komentarz do przepisów Ordynacji podatkowej

Nakładem Wydawnictwa C.H. Beck został opublikowany komentarz autorstwa dr Ariadny H. Ochnio do art. 119 lit. zg, zh, zw-zzzd, zzh-zzk oraz art. 305 lit. q i r Ordynacji podatkowej w przedmiocie przeciwdziałania wykorzystaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, środka represyjnego jakim jest blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego i odpowiedzialności karnej podmiotów.

Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest w polskim systemie prawa nowym środkiem prawnym o charakterze represyjnym zaprojektowanym w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, w szczególności związanych z podatkiem VAT.


Rozwiązania prawne dotyczące tego środka prawnego rodzą wiele wątpliwości interpretacyjnych i są przedmiotem ożywionej dyskusji. Publikacja zawiera komentarz do przepisów ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) dotyczących blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego, a także do przepisów projektu nowej ustawy – Ordynacja podatkowa zgłoszonego 4.6.2019 r. (Sejm RP VIII kadencji, druk Nr 3517). W publikacji uwzględniono orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące procedury blokadowej.

Autorka komentarza omówiła następujące zagadnienia:

 • motywy wprowadzenia blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego do polskiego porządku prawnego, w tym kontekst prawa UE oraz związki z systemem AML/CFT;
 • ustawowe gwarancje skuteczności blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;
 • wpływ blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na prawa i wolności;
 • definicje legalne wybranych pojęć z działu IIIB Ordynacji podatkowej;
 • postępowanie w przedmiocie krótkiej i długiej blokady rachunku;
 • stosowanie przepisów postępowania podatkowego w procedurze blokadowej;
 • zwolnienie środków z zablokowanego rachunku;
 • prawo do zaskarżenia w procedurze blokadowej;
 • upadek blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;
 • warunki wyłączenia odpowiedzialności prawnej banku lub SKOK-u;
 • administracyjna kara pieniężna za niedopełnienie obowiązku blokady rachunku;
 • odpowiedzialność karna za niedopełnienie obowiązku blokady rachunku oraz za ujawnienie lub wykorzystanie informacji objętych żądaniami blokady rachunku.

Publikacja ma na celu rozwinięcie wiedzy na temat środka represyjnego w postaci blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego. Może być pomocna dla przedstawicieli nauki prowadzących badania w obszarze prawa represyjnego, ponadto dla praktyków prawa zaangażowanych w procedurę blokadową oraz dla osób, wobec których taki środek represyjny jest stosowany, w szczególności przedsiębiorców.


Wydawca: Wydawnictwo C.H. Beck
ISBN: 978-83-8235-480-5
Wydanie: Warszawa 2021
Seria: Podatki w Praktyce
Ilość stron: 264
Publikacja dostępna w Bibliotece INP PAN sygn. 55203