Zakaz dyskryminacji ze względu na więcej niż jedno zabronione kryterium

Dyskryminacja, jako jeden z ważniejszych problemów współczesnej cywilizacji, budzi coraz większe zainteresowanie wśród ludzi nauki. Dzieje się tak, ponieważ mimo środków zaradczych, które mają zmniejszyć lub wykluczyć występowanie tego zjawiska, sytuacja osób dyskryminowanych nadal pozostawia wiele do życzenia. Autorka w swojej monografii zwraca uwagę na fakt, że polskie i unijne prawo nie przewidują zakazu dyskryminacji ze względu na więcej niż jedno zabronione kryterium, choć potencjalnie sytuacja taka jest możliwa.


W publikacji, za pomocą zagadnień prawa antydyskryminacyjnego i przepisów dotyczących dyskryminacji, omówiono problematykę dotyczą realizacji prawa równouprawnienia ze względu na każde kryterium dotykające jednostkę i potęgujące opresję, którą odczuwa. Autorka skupiła się przede wszystkim na rozpatrzeniu kwestii godności i tożsamości jednostki, relacji pomiędzy prawem antydyskryminacyjnym a równościowym, sposobu kształtowania się grup wrażliwych, zjawiska utrwalania stereotypów, oraz standardu ochrony przed dyskryminacją wielokrotną w systemie ONZ, Rady Europy, a także prawa UE. Można tam także znaleźć przykładowe tezy z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości sprzed wejścia w życie tzw. „dyrektyw równościowych”.

Monografia będzie wartościową lekturą dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także dla studiujących prawo, europeistykę, socjologię, stosunki międzynarodowe. Może także okazać się nieocenionym wsparciem dla osób, które doświadczyły dyskryminacji, i które z tego tytułu potrzebują argumentacji prawnej.