Sektorowy model samorządu gospodarczego. Założenia i perspektywa wprowadzenia w Polsce

Publikacja dr. Piotra Marciniaka, będąca rozwinięciem jego rozprawy doktorskiej, omawia historyczne i aktualne modele samorządu gospodarczego w Polsce i na świecie.

Jak wskazał w recenzji wydawniczej dr hab. Kazimierz Bandarzewski: “W pracy w sposób nowatorski przestawiono nie tylko kluczową tezę o potrzebnie budowy sektorowego samorządu gospodarczego jako samorządu prawa publicznego, ale także zagadnienia modelu przyszłego finansowania tego samorządu, pozycji członków samorządu i ich oddziaływania na organy przyszłych izb gospodarczych. […] Co istotne Autor nie bagatelizuje zagadnień trudnych, nie pozwalających na udzielenie jednoznacznych odpowiedzi”.

Natomiast prof. INP PAN dr hab. Dawid Miąsik podkreśla, że w monografii “zawarto liczne i odważne, lecz dobrze uzasadnione, postulaty de lege ferenda. Argumentacja autora jest przekonująca. Umiejętnie postawiono szereg ogólniejszych i szczegółowych tez badawczych, których prawdziwość lub fałszywość wykazano za pomocą warsztatu na wysokim poziomie”.


W wymiarze praktycznym uzasadnienie potrzeby dialogu państwa z rynkiem jest wynikiem niezwykłej złożoności współczesnych procesów gospodarczych, którymi administracja nie jest w stanie samodzielnie dobrze zarządzać. Świadomość ewolucji gospodarki i procesów gospodarczych oraz regulacji od nieskomplikowanych, lokalnych relacji XIX w. do wysoce wyspecjalizowanej i globalnej gospodarki opartej na wiedzy rozwijającej się w XXI w. uzasadnia tezę o potrzebie ewolucji i specjalizacji także organizacji gospodarczych. Prywatnoprawne, niewielkie zrzeszenia gospodarcze nie są w stanie w Polsce zastąpić samorządu gospodarczego. Nie mają one odpowiedniego potencjału, kompetencji, narzędzi i sprawczości w relacjach z instytucjami państwowymi. Tymczasem w Polsce działa przeszło 2,2 mln przedsiębiorców, których działalność generuje blisko 75% PKB.

Model sektorowy stanowi efektywną propozycję odpowiedzi na dzisiejsze wyzwania związane z pogłębiającą się specjalizacją gospodarki opartą na wiedzy i jej aterytorialnością. Jest równocześnie zaskakująco silnie zakotwiczony w polskim dorobku samorządów gospodarczych a równocześnie zapewnia szerokie wsparcie różnych grup interesariuszy. Oferuje wreszcie niezwykle szerokie możliwości decentralizacji administracji gospodarczej.


Wydawca: Wydawnictwo C.H. Beck
Autorka: Piotr Marciniak
Wydanie: Warszawa 2023
ISBN: 978-83-8291-570-9
Ilość stron: 612
Publikacja dostępna w Bibliotece INP PAN