Brexit and the Control of Tobacco Illicit Trade

Wydana nakładem wydawnictwa Springer publikacja dr Mariny Foltey „Brexit and the Control of Tobacco Illicit Trade” ocenia konsekwencje Brexitu dla kontroli nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi w Wielkiej Brytanii i UE. Autorka opiera się na obecnie obowiązujących ramach prawnych, rozważa znaczenie ewentualnego niestosowania acquis communautaire w Wielkiej Brytanii w kwestiach związanych z nielegalnym handlem tytoniem. Monografia ilustruje dane i tendencje w nielegalnym handlu tytoniem w Wielkiej Brytanii.


Dr Marina Foltea eksploruje również przyszłą współpracę Wielkiej Brytanii i UE w obszarze nielegalnego handlu tytoniem, a także możliwe scenariusze regulacyjne i ich konsekwencje. Autorka krytycznie ocenia wpływ Brexitu na szczególne wyzwanie europejskie: wzrost nielegalnego handlu tytoniem i związanych z nim znacznych strat ekonomicznych. Publikacja będąca efektem realizacji projektu Controlling Illicit Trade of Tobacco in the Era of Fast Change może służyć jako przewodnik dla analizy wpływu Brexitu na inne sektory gospodarki. Autorka formuje wnioski i zalecenia dotyczące tego, jak Wielka Brytania może kontrolować nielegalny handel tytoniem po Brexicie.

Publikacja dostępna jest w modelu Open Access pod linkiem.

Autor: dr Marina Foltea
Wydawca: Springer
Wydanie: 2020
Seria: Springer Briefs in Law
ISBN: 978-3030459789
eBook ISBN: 978-3-030-45979-6
Ilość stron: 96


Zobacz inne książki Autorki, dostępne w Wydawnictwie INP PAN:


EU-Tobacco Industry agreements and beyond

Więcej informacji