News

Dostęp do HeinOnline

Od 1 marca pracownicy naukowi mają możliwość korzystania z zasobów bazy Hein Online – International Core, obejmującej kolekcje: Law Journal Library English Reports Fastcase Case Law Foreign & International Law Resources Database Legal Classics Revised Statutes of Canada United Nations… Read More »Dostęp do HeinOnline

Konkurs na wybitną pracę naukową organizowany przez Fundację im. prof. Jerzego Wiszniewskiego

Informujemy o konkursie na wybitną pracę naukową na temat prawa znaków towarowych, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji lub prawa antymonopolowego organizowanego przez Fundację im. prof. Jerzego Wiszniewskiego. Prof. Jerzy Wiszniewski był znanym polskim prawnikiem, nauczycielem akademickim i autorem podręczników akademickich. Fundacja… Read More »Konkurs na wybitną pracę naukową organizowany przez Fundację im. prof. Jerzego Wiszniewskiego

Grant w konkursie SONATA BIS 13 dla dr Aleksandry Gliszczyńskiej Grabias

Z wielką radością informujemy, że dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, adiunkt w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN, otrzymała grant w konkursie NCN SONATA BIS 13! Projekt dr Gliszczyńskiej-Grabias pt. „Demokracja walcząca: przyjaciel czy wróg demokracji w Europie? Ponowne przemyślenie stuletniej koncepcji”… Read More »Grant w konkursie SONATA BIS 13 dla dr Aleksandry Gliszczyńskiej Grabias

Rozstrzygnięcie XV edycji Konkursu Wolters Kluwer Polska i „Przeglądu Sądowego”

Z dumą informujemy, że na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2024 r. sąd konkursowy XV edycji Konkursu Wolters Kluwer Polska i „Przeglądu Sądowego”, po zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami oraz po dyskusji, naradzie i głosowaniu przyznał tytuł „Książki prawniczej najbardziej… Read More »Rozstrzygnięcie XV edycji Konkursu Wolters Kluwer Polska i „Przeglądu Sądowego”