Home Page » Research structure of ILS PAS » Department of Legal Issues Relating to Conservation and Protection of the Environment

Department of Legal Issues Relating to Conservation and Protection of the Environment


dr hab. Adam Habuda, prof. INP PAN

dr hab. Jerzy Rotko, prof. INP PAN
dr Michał Łyszkowski

Institute of Law Studies PAS
50-449 Wrocław, Podwale 75
phone/fax: 71 344 47 47
email: inp@prawo.uni.wroc.pl


About Department

The Department of Legal Issues Relating to Conservation and Protection of the Environment was established on December 1, 1976 on the initiative of Professor Jerzy Sommer. The founder and, at the same time, the first head of the Department managed its activities until 2005, actively participating in its work after retirement. Then, the managerial duties were assumed by Professor Wojciech Radecki, who was fulfilling them until 2018. At the beginning of 2019, the position of the head of the Department was taken over by Professor Radecki’s student, dr hab. Adam Habuda. The Department is the first organizational unit in the system of Polish science that dealt with the issues of legal environmental protection in a systematic and organized manner. For many years, the Department set the tone and set innovative directions in Polish research on environmental law. It is worth noting the international cooperation of the Department, initiated over 20 years ago, especially with research centers from the Czech Republic and Slovakia. Among the employees and associates of the Department, there were such significant personalities as Magdalena Bar, Jan Boć, Wacław Brzeziński, Jerzy Jendrośka, Jan Jerzmański, Aleksander Lipiński, Halina Lisicka, Leon Łustacz, Konrad Nowacki, Karol Podgórski.


Research areas

The subject of the research activity of the Department is the issues of environmental protection law in a broad sense, also including nature protection law, forest law, hunting and fishing law. An important direction of the Department’s scientific research is comparative research on environmental protection law in Poland, the Czech Republic and Slovakia.


recently completed projects (Granty)

  • Podstawy teoretyczne prawa ochrony przyrody (nr 2 HO2A 013 25) – kierownik projektu prof. Wojciech Radecki
  • Podstawy teoretyczne zintegrowanej ochrony prawnej środowiska (nr NN 110 1537 33), finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ukończony w 2011 r. – kierownik projektu prof. Wojciech Radecki
  • Ochrona środowiska w działalności trybunałów i sądów, nr UMO 2012/07/B/HS5/03962, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, ukończony w 2015 r. – kierownik projektu dr. hab. Jerzy Rotko, prof. INP
  • Obszary Natura 2000 w prawie polskim, czeskim i słowackim. Analiza porównawcza (nr UMO 2014/13/B/HS5/01318) finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, ukończony w 2017 r. – kierownik projektu dr. hab. Adam Habuda, prof. INP PAN

Współpraca międzynarodowa

Od 2000 r. Zakład współpracuje z Uniwersytetem Karola w Pradze, Uniwersytetem Masaryka w Brnie, Uniwersytetem Palackiego w Ołomuńcu i Uniwersytetem Komenskiego w Bratysławie. Współpraca ta znajduje swój wyraz w corocznych konferencjach prawników polskich, czeskich i słowackich zajmujących się ochroną środowiska.