Cykl seminariów doktorskich ILS PAS – 14.12.2020 – „Zasady ogólne w Prawie Międzynarodowym”

Prof. Patrycja Grzebyk (UW), prof. Hanna Kuczyńska (INP PAN), prof. Monika Szwarc (INP PAN), prof. Karolina Wierczyńska (INP PAN) zapraszają doktorantów i doktorantki, w szczególności uczestniczki i uczestników Studiów Doktoranckich oraz Prawniczych Seminariów Doktorskich w INP na cykl seminariów „Zasady ogólne w prawie międzynarodowym”.

W ramach wprowadzenia do tematyki tego cyklu zachęcamy do lektury artykułów poświęconych zagadnieniu General Principles of Law w Polish Yearbook of International Law (2017)

Pierwsze seminarium, za organizację którego odpowiedzialna jest dr hab. Monika Szwarc (prof. INP PAN), pt.

„Zasady ogólne w prawie Unii Europejskiej”
odbędzie się 14.12.2020 w godzinach 14-16 w formule online.


W trakcie seminarium referaty przedstawią: Krzysztof Baranowski, doktorant w INP PAN i Joanna Florecka, asystentka w Zakładzie Prawa Europejskiego INP PAN.


Seminaria planowane w tym cyklu:

  • „Suwerenność v zasada humanitaryzmu i solidarności w prawie międzynarodowym” – za organizację którego odpowiedzialna jest dr hab. Patrycja Grzebyk (prof. UW)
  • „Zasady prawa i postępowania karnego w prawie UE” – za organizację którego odpowiedzialna jest dr hab. Hanna Kuczyńska (prof. INP PAN)
  • „Zasady ogólne prawa w pracach Komisji Prawa Międzynarodowego” – za organizację którego odpowiedzialna jest dr hab. Karolina Wierczyńska (prof. INP PAN)

Terminy kolejnych seminariów zostaną podane w kolejnych ogłoszeniach.