Invitation to the webinar – 24.03.2021 – Orzecznictwo krajowe w sprawie zbrodni popełnionych w Syrii i Iraku – Wnioski ze śledztw przeprowadzonych w Niemczech, Szwecji, Finlandii i Holandii

Centrum Badań nad Międzynarodowym Prawem Karnym
zaprasza na otwarte webinarium

dotyczące orzecznictwa krajowych sądów karnych w sprawie zbrodni międzynarodowych.

24 marca 2021 w godzinach 14-15.30


Program:
Wprowadzenie i moderacja: dr. hab. Karolina Wierczyńska, kierowniczka Centrum
Wykład pod tytułem Orzecznictwo krajowe w sprawie zbrodni popełnionych w Syrii i Iraku – Wnioski ze śledztw przeprowadzonych w Niemczech, Szwecji, Finlandii i Holandii wygłosi Karolina Aksamitowska.
Spotkanie odbędzie się na platformie Teams.

Kliknij tutaj aby dołączyć do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjc4ZGE4NGQtNmUzOC00YzgwLWJjMGUtMzc1MzY3NWFkMzZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22da4c387e-777d-4123-b9dd-6fcb4fd24612%22%2c%22Oid%22%3a%221e72f14d-af91-4b92-bf5c-ac030a96117f%22%7d

Do pobrania:
INP PAN webinarium 24.03