Konferencja – 16.04.2020 r. – Czy możliwa jest równowaga praw podstawowych w praktyce? – dyskusja wokół dyrektywy UE o prawie autorskim w Internecie

Szanowni Państwo,

Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i Zakład Prawa Własności Intelektualnej w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa UE Akademii Leona Koźmińskiego mają zaszczyt zaprosić na konferencję zatytułowaną:


Czy możliwa jest równowaga praw podstawowych w praktyce? – dyskusja wokół dyrektywy UE o prawie autorskim w Internecie (dyrektywa UE 2019/790)

Konferencja odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2020 r. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk, (Pałac Staszica), Nowy Świat 72, Warszawa, sala 273, początek o godzinie 12.00.

W załączeniu znajdą Państwo program konferencji.

Podczas konferencji panel ekspertów przeprowadzi analizę Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE. Dyrektywa ta wzbudza wiele emocji. Przez obrońców postrzegana jest jako panaceum na masowe naruszenia praw własności intelektualnej w Internecie a przez przeciwników demonizowana i przedstawiana jako ACTA 2 czyli narzędzie ograniczania swobody wypowiedzi. Dyskusja ekspertów przybliżająca rozwiązania zaproponowane w dyrektywie jest tym bardziej potrzebna, że nieubłaganie zbliża się 7 czerwca 2021 wskazany jako zasadniczy termin na implementację dyrektywy do prawa krajowego państw członkowskich.

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona.

Zgłoszenia udziału w konferencji należy przesyłać za pomocą formularza rejestracyjnego na stronie internetowej INP PAN


Program konferencji

Czy możliwa jest równowaga praw podstawowych w praktyce? – dyskusja wokół dyrektywy UE o prawie autorskim w Internecie (dyrektywa UE 2019/790)

Godz. 12.00 – Otwarcie konferencji

Godz. 12.15 – Wprowadzenie do dyskusji

  • Dr hab. Ewa Skrzydło-Tefelska, Akademia Leona Koźmińskiego – Historia i zakres regulacji dyrektywy (UE) 2019/790

Godz. 12.30-13.30 – Dyskusja panelowa:

  • prof. dr hab. Aurelia Nowicka, UAM, Dyrektywa (UE) 2019/790 – Szansa czy zagrożenie dla swobody wypowiedzi?
  • prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, UW – Filtrować czy licencjonować?
  • mec. Mikołaj Sowiński, Kancelaria Prawna Sołtysiński Kawecki & Szlęzak – Historia i perspektywy zwalczania naruszeń praw autorskich w Internecie
  • mgr Rafał Kownacki, ZAiKS – Dyrektywa 2019/790 z perspektywy ZAiKS
  • dr hab. Przemysław Saganek, INP PAN – Wyzwania związane z implementacją dyrektywy (UE) 2019/790

Godz. 13.30-14.45 – dyskusja

Godz. 14.45 – podsumowanie konferencji

Dr hab. Przemysław Saganek
Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego
INP PAN
Dr hab. Ewa Skrzydło-Tefelska
Zakład Prawa Własności Intelektualnej
KPM i UE ALK