Online event – 20.01.2021 – Seminarium z międzynarodowego prawa karnego

“Jurysdykcja i dopuszczalność jej wykonywania przez międzynarodowy trybunał karny. Analiza aktualnej praktyki trybunału.”

Seminarium poprowadzi dr hab. Karolina Wierczyńska, prof. INP PAN, Centrum badań nad Międzynarodowym Prawem Karnym.

Udział w seminarium przez platformę Teams