Online Seminar – 17.02.2021 – Cyfrowe ekosystemy, big data i algorytmy – współoddziaływanie prawa konkurencji, konsumentów i ochrony danych osobowych w gospodarce cyfrowej

Zakład Prawa Konkurencji
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

zaprasza na seminarium naukowe
za pośrednictwem platformy Microsoft Teams

Cyfrowe ekosystemy, big data i algorytmy – współoddziaływanie prawa konkurencji, konsumentów
i ochrony danych osobowych w gospodarce cyfrowej

17 lutego 2021 r. (środa), godz. 17:15-19:15


Planowany program seminarium:

  1. Wprowadzenie (dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN)
  2. Jednostronne praktyki rynkowe platform pełniących rolę strażników rynku (mgr Artur Szmigielski, INP PAN)
  3. Perspektywa rozwoju ochrony konsumentów na rynkach cyfrowych (dr Agnieszka Jabłonowska, WPiA UŁ)
  4. Algorytmiczne porozumienia w kontekście Nowego Narzędzia Konkurencji (NCT) (mgr Marcin Mleczko, INP PAN/)
  5. Od wyjaśnienia decyzji do wyjaśniania algorytmów: Czego brakuje prawu ochrony danych osobowych dla zagwarantowania skutecznej ochrony praw użytkowników sieci (dr Joanna Mazur, WPiA UW)
  6. Dyskusja

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 lutego 2021 r. pod adresem: https://ankiety.inp.pan.pl/limesurvey/index.php/215686?lang=pl

Link do seminarium zostanie przesłany na wskazany podczas rejestracji Państwa adres e-mail.