Online seminar – 26.01.2021 – Genome editing and the Farm to Fork strategy

26 stycznia 2021 r. odbędzie się seminarium online poświęcone praktycznym i prawnym zagadnieniom wykorzystywania technik edycji genomu w realizacji Strategii KE: „od pola do stołu”, na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego (COM(2020) 381 final).

Seminarium poprowadzą posłowie do Parlamentu Europejskiego: Jessica Polfjärd i Erik Bergkvist. Jego celem będzie przeprowadzenie pogłębionej dyskusji na temat kroków, jakie Unia Europejska może poczynić, celem wdrożenia innowacyjnych i zrównoważonych systemów produkcji i dystrybucji żywności.


Wśród prelegentów znajdują się: Prof. Wendy Harwood, John Innes Centre, UK, Prof Piet van der Meer, Uniwersytet w Gandawie/Wolny Uniwersytet w Brukseli, Belgia i dr Tomasz Zimny, INP PAN, Polska.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji online i dyskusji