Event

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 18.10.2022 – Postępowanie o podział sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych mgr. Macieja Klonowskiego obrona w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 18 października 2022 roku o… Read More »Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 18.10.2022 – Postępowanie o podział sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 13.04.2022 – Pojęcie niedbalstwa w prawie deliktów

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych mgr Łukasza Andrzejczaka obrona w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2022 roku o… Read More »Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 13.04.2022 – Pojęcie niedbalstwa w prawie deliktów

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 12.04.2022 – Rządowa ocena skutków regulacji w procesie stanowienia prawa w Polsce

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych mgr Edyty Mikulskiej obrona w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2022 roku o… Read More »Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 12.04.2022 – Rządowa ocena skutków regulacji w procesie stanowienia prawa w Polsce