Home Page » Event » Page 3

Event

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 01.12.2021 – Wpływ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych na realizację prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych mgr. Dominika Sybilskiego obrona w trybie… Read More »Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 01.12.2021 – Wpływ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych na realizację prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 09.12.2021 – Dowody w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych mgr Karoliny Szwarc obrona w trybie… Read More »Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 09.12.2021 – Dowody w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 08.12.2021 – Kryminalistyczne i prawne aspekty kradzieży tożsamości w Internecie

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych mgr. Anety Piekut obrona w trybie… Read More »Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 08.12.2021 – Kryminalistyczne i prawne aspekty kradzieży tożsamości w Internecie

Webinarium Zakładu Prawa Konkurencji – 8.11.2021 – Nowe unijne reguły wyłączeń porozumień wertykalnych

Zakład Prawa Konkurencji INP PAN zaprasza do udziału w otwartym seminarium on-line pt. „W kierunku nowych unijnych wyłączeń porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję” Seminarium odbędzie się 8 listopada… Read More »Webinarium Zakładu Prawa Konkurencji – 8.11.2021 – Nowe unijne reguły wyłączeń porozumień wertykalnych