Home Page » Event

Event

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 12.04.2022 – Rządowa ocena skutków regulacji w procesie stanowienia prawa w Polsce

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych mgr Edyty Mikulskiej obrona w trybie… Read More »Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 12.04.2022 – Rządowa ocena skutków regulacji w procesie stanowienia prawa w Polsce

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 15.03.2022 – Obowiązek władz publicznych zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska na przykładzie ochrony powietrza

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych mgr Izabeli Wereśniak-Masri obrona w trybie… Read More »Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 15.03.2022 – Obowiązek władz publicznych zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska na przykładzie ochrony powietrza