Seminarium – 18.11.2022 – Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich

Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich z przyjemnością zaprasza na seminarium naukowe, które odbędzie się dnia 18 listopada (piątek) o g. 15 w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Gośćmi będą Jean-Louis Hérin oraz Marie-France Hérin, specjaliści w dziedzinie prawa ustrojowego oraz problematyki parlamentarnej, którzy większość swojej zawodowej kariery poświęcili pracy w parlamencie – Jean-Louis Hérin to honorowy Sekretarz Generalny Senatu, Marie-France Hérin – dawna dyrektor w kancelarii Zgromadzenia Narodowego m. in. w zakresie legislacji, dyplomacji parlamentarnej i współpracy międzynarodowej oraz spraw europejskich. Spotkanie będzie miało charakter debaty na temat współczesnych problemów ustrojowych Polski i Francji. Bieżący rok obfitował we Francji w wybory prezydenckie i parlamentarne. 6 listopada minęło 60 lat od referendum w sprawie uchwalenia ustawy o powszechnych wyborach na urząd Prezydenta V Republiki Francuskiej, co skłania do nieustannych refleksji nad konstytucyjnością trybu uchwalenia tej ustawy oraz nad kształtem francuskiej prezydentury. W Polsce zbliżają się wybory do parlamentu, toteż pytania o zakres prognozowanych zmian nabierają nowego znaczenia. Kwestie te nie mogą odbiegać od problemu trudnej sytuacji w Europie w związku z wojną w Ukrainie. Różne są doświadczenia obu krajów w tym zakresie – Francja przewodniczyła Radzie Unii Europejskiej, gdy rozpoczęła się wojna. Polska jest bezpośrednio zaangażowana w pomoc dla Ukrainy, co jest dużym wyzwaniem w skali całego państwa, wielu innych podmiotów oraz obywateli. W obu krajach, ale w inny sposób, mamy do czynienia ze zjawiskiem migracji. Mając na względzie wielość zagadnień prawnych i politycznych oraz doświadczenie naszych Gości, jesteśmy przekonani, że dyskusja i wymiana doświadczeń będą inspirujące.


Spotkanie będzie prowadzone w języku francuskim, nie przewidujemy tłumaczenia.

Miejsce spotkania: Pałac Staszica, ul. Nowy świat 72 w Warszawie, sala 272 (II p. w pobliżu windy)
Zgłoszenie udziału prosimy przesłać na adres: k.kubuj@inp.pan.pl

Z wyrazami szacunku,
Katarzyna Kubuj