Public defense of the doctoral dissertation – 15.04.2021 – Zamówienia z «wolnej ręki» udzielane w trybie zamówień publicznych

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr Moniki Głazowskiej – Pawłowskiej

obrona w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2021 roku o godz. 12.00

temat rozprawy doktorskiej:

Zamówienie z «wolnej ręki» udzielane w trybie zamówień publicznych

Promotor:
Prof. dr hab. Bogudar Kordasiewicz

Recenzenci:
Prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski
dr hab. Igor Postuła

Obrona rozprawy doktorskiej, w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2021 roku o godz. 12.00

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Streszczenie rozprawy, recenzje oraz informacje nt. transmisji obrony zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych.
Link do publicznej obrony będzie dostępny na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych PAN od 18 marca 2021 r.