Public defense of the doctoral dissertation – 23.03.2021 – Zakres podmiotowy zapisu na sąd polubowny

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr Michała Rządkowskiego

obrona w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 23 marca 2021 roku o godz. 12.00

temat rozprawy doktorskiej:

Zakres podmiotowy zapisu na sąd polubowny

Promotor:
Prof. dr hab. Bogudar Kordasiewicz

Recenzenci:
Prof. dr hab. Maciej Gutowski
Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan

Obrona rozprawy doktorskiej, w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 23 marca 2021 roku o godz. 12.00

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Streszczenie rozprawy, recenzje oraz informacje nt. transmisji obrony zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych.
Link do publicznej obrony będzie dostępny na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych PAN od 18 marca 2021 r.