Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 07.10.2021 – Dowody w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym

Uprzejmie informuję, że obrona w trybie zdalnym rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Szwarc zaplanowana na jutro (7pazdziernika 2021 godz. 12,00) zostaje z powodu choroby doktorantki ODWOŁANA


Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr Karoliny Szwarc

obrona w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 7 października 2021 roku o godz. 12.00

temat rozprawy doktorskiej:

Dowody w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym


Promotor:
dr hab. Przemysław Saganek, prof. INP PAN

Recenzenci:
dr hab. Elżbieta Karska, prof. UKSW
dr hab. Bartłomiej Krzan, prof. UWr


Obrona rozprawy doktorskiej, w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 7 października 2021 roku o godz. 12.00 (Kliknij, aby dołączyć.)


Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Streszczenie rozprawy, recenzje oraz informacje nt. transmisji obrony zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych oraz BIP.