Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 08.12.2021 – Kryminalistyczne i prawne aspekty kradzieży tożsamości w Internecie

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr. Anety Piekut

obrona w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 8 grudnia 2021 roku o godz. 12.00

temat rozprawy doktorskiej:

Kryminalistyczne i prawne aspekty kradzieży tożsamości w Internecie


Promotor:
Prof. dr hab. Ewa Gruza

Recenzenci:
prof. dr hab. Jerzy Kasprzak
dr hab. Jerzy Kosiński, prof. AMW w Gdyni
dr hab. Dorota Zienkiewicz, prof. UŚ


Link do publicznej obrony będzie dostępny na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych PAN od 7 grudnia 2021r


Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Streszczenie rozprawy, recenzje oraz informacje nt. transmisji obrony zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych oraz BIP.