Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 09.11.2021 – Egzekucja z praw własności przemysłowej

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr. Michała Sehna

obrona w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 9 listopada 2021 roku o godz. 13.00

temat rozprawy doktorskiej:

Egzekucja z praw własności przemysłowej


Promotor:
Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

Recenzenci:
dr hab. Joanna Bodio – Uniwersytetu. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska , prof. ASzW – Akademia Sztuki Wojennej
prof. dr hab. Andrzej Jarocha – Uniwersytet Adama Mickiewicza


Obrona rozprawy doktorskiej, w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 9 listopada 2021 roku o godz. 13.00 (Kliknij, aby dołączyć.)


Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Streszczenie rozprawy, recenzje oraz informacje nt. transmisji obrony zamieszczone są na stronie internetowej
Instytutu Nauk Prawnych oraz BIP.