Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 09.12.2021 – Dowody w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr Karoliny Szwarc

obrona w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021 roku o godz. 13.00

temat rozprawy doktorskiej:

Dowody w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym


Promotor:
dr hab. Przemysław Saganek, prof. INP PAN

Recenzenci:
dr hab. Elżbieta Karska, prof. UKSW
dr hab. Bartłomiej Krzan, prof. UWr


Obrona rozprawy doktorskiej, w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021 roku o godz. 13.00 (Kliknij, aby dołączyć.)


Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Streszczenie rozprawy, recenzje oraz informacje nt. transmisji obrony zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych oraz BIP.