Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 12.04.2022 – Rządowa ocena skutków regulacji w procesie stanowienia prawa w Polsce

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr Edyty Mikulskiej

obrona w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2022 roku o godz. 12.00

temat rozprawy doktorskiej:

Rządowa ocena skutków regulacji w procesie stanowienia prawa w Polsce


Promotor:
dr hab. Anna Młynarska – Sobaczewska, prof. INP PAN

Recenzenci:
dr hab. Sławomir Patyra, prof. UMCS
dr hab. Radosław Grabowski, prof. UR


Obrona rozprawy doktorskiej, w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2022 roku o godz. 12.00


Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Streszczenie rozprawy, recenzje oraz informacje nt. transmisji obrony zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych oraz BIP.