Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 15.03.2022 – Obowiązek władz publicznych zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska na przykładzie ochrony powietrza

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr Izabeli Wereśniak-Masri

obrona w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 15 marca 2022 roku o godz. 13.00

temat rozprawy doktorskiej:

Obowiązek władz publicznych zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska na przykładzie ochrony powietrza


Promotor:
Prof. dr hab. Bartosz Rakoczy

Recenzenci:
dr hab. Anna Haładyj, prof. KUL
dr hab. Diana Trzcińska, prof. UG


Obrona rozprawy doktorskiej, w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 15 marca 2022 roku o godz. 13.00 (Kliknij, aby dołączyć.)


Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Streszczenie rozprawy, recenzje oraz informacje nt. transmisji obrony zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych oraz BIP.