Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 19.10.2021 – Laws Affecting Historical Memory from Human Rights Perspective

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr Anny Wójcik

obrona w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 19 października 2021 roku o godz. 12.00

temat rozprawy doktorskiej:

Laws Affecting Historical Memory from Human Rights Perspective


Promotor:
Prof. dr hab. Roman Wieruszewski

Promotor pomocniczy:
Dr Aleksandra Gliszczyńska– Grabias

Recenzenci:
prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski
prof. dr hab. Jerzy Zajadło


Obrona rozprawy doktorskiej, w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 7 października 2021 roku o godz. 12.00 (Kliknij, aby dołączyć.)


Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Streszczenie rozprawy, recenzje oraz informacje nt. transmisji obrony zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych oraz BIP.