Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 22.02.2022 – Nowe technologie w umowach nienazwanych na przykładzie rynku wyrobów medycznych

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr Karoliny Libront

obrona w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 22 lutego 2022 roku o godz. 12.00

temat rozprawy doktorskiej:

Nowe technologie w umowach nienazwanych na przykładzie rynku wyrobów medycznych


Promotor:
dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN

Recenzenci:
dr hab. Przemysław Drapała, prof. ALK, Akademia Leona Koźmińskiego
prof. dr hab. Wojciech J. Katner, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Obrona rozprawy doktorskiej, w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 22 lutego 2022 roku o godz. 12.00 (Kliknij, aby dołączyć.)


Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Streszczenie rozprawy, recenzje oraz informacje nt. transmisji obrony zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych oraz BIP.