Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 28.11.2022 – Patent pledges na tle polskich instytucji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem licencji otwartej

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr Gabrieli Lenarczyk

obrona w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 roku o godz. 12.00

temat rozprawy doktorskiej:

Patent pledges na tle polskich instytucji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem licencji otwartej


Promotor:
dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN

Recenzenci:
dr hab. Marek Salamonowicz, prof. UWM
dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW


Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Streszczenie rozprawy, recenzje oraz informacje nt. transmisji obrony zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych oraz BIP.