Seminarium naukowe – 12.10.2020 r. – Ewolucja ochrony praw osób szczególnie narażonych na naruszenia praw człowieka w opiniach doradczych Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN

serdecznie zaprasza na seminarium naukowe pt.

Ewolucja ochrony praw osób szczególnie narażonych na naruszenia praw człowieka w opiniach doradczych Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka

Termin i miejsce: 12 październik (poniedziałek), godz. 14:00

Poznań, ul. Mielżyńskiego 27/29, III piętro


Prelegentka: Dr Edyta Lis

Dr Edyta Lis jest adiunktem w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego UMCS w Lublinie. W pracy badawczej i dydaktycznej specjalizuje się w prawie międzynarodowym. Tematyka jej prac koncentruje się na zagadnieniach odpowiedzialności prawnomiędzynarodowej, collective countermeasures oraz sądownictwie międzynarodowym. Stypendystka Instytutu Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych w Salonikach.


Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową (phrc@man.poznan.pl) do dn. 10 października 2020 r.